EUobserver: Pushbacks - could more Frontex, not less, be solution?

Migrationstrycket vid EU:s yttre gränser har fått medlemsstater att bryta mot lagar och försämra migranters rättigheter. Hur ska EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex agera i sådana lägen - och vad krävs för att Frontex ska fungera bättre? Om detta skriver Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, i en debattartikel i EUobserver. (9 januari)