NRC: Klimat och migration är känsliga teman för EU-president Sverige

Nederländska NRC intervjuar Markus Johansson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, angående det svenska EU-ordförandeskapet. (11 januari)