SR Ekot: Andelen flyktingar som söker asyl i Sverige fortsätter att sjunka

Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, intervjuas i Ekot senaste nytt om att färre flyktingar numera söker asyl i Sverige jämfört med andra länder i Europa. (23 oktober)