Stötestenar kring EU:s migrationspakt

Frågor återstår att lösa innan EU:s medlemsstater kan enas om en gemensam asyl- och migrationspolitik. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, kommenterar i radions Studio Ett. (29 september, vid 34:18)