SVT EU-magasinet om EU:s utvidgning

Sieps direktör Göran von Sydow gästade EU-magasinet i SVT Forum för ett samtal om EU:s utvidgning. (24 november)