TT: Expert: Asylpaktens fokus "att hålla folk borta"

TT intervjuade Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, angående att EU:s lagstiftare nu enats om migrationspakten. Artikeln har publicerats av bland annat Svenska Dagbladet och Barometern. (20 december)