Washington Post: Far-right shadow looming over Swedish EU presidency

Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, citeras i en artikel i Washington Post som handlar om att Sverige har tagit över ordförandeskapet i ministerrådet. (11 januari)