DW Business: Is Berlin on the path to becoming a major military power?

I en intervju med tysk tv berättar säkerhetspolitiska experten Katarina Engberg om sin analys av Tysklands roll i det förändrade omvärldsläget. Analysen “Germany’s Role in a Geopolitically Changed Europe: the Thinking in Berlin” bygger på intervjuer med tyska beslutsfattare och publicerades av Sieps i augusti 2023. (15 februari)