Avsnitt 47: Kriser och kompromisser: Lars Danielsson om läget i EU inför det svenska ordförandeskapet

Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson gästar Sieps Podcast för att summera hösten i Europapolitiken samt blicka framåt mot våren och det svenska ordförandeskapet. Unionen står inför stora frågor, mycket har behandlats den senaste tiden men en hel del kommer också hamna på Sveriges bord.

37.jpg

Tempot i Europapolitiken har varit högt den senaste tiden, och det tjeckiska ordförandeskapet har drivit på i en rad förhandlingar och mängder av stora beslut har fattats. Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet, och som Sveriges EU-ambassadör kommer Lars Danielsson då att ha en nyckelroll. Det höga tempot menar han beror på stora händelser i omvärlden men också en hög aktivitet från det tjeckiska ordförandeskapets sida. Den senaste tiden har också varit avgörande för hur Sveriges ordförandeskap kommer att gestalta sig, menar han, och pekar på migrationspolitiken och följderna av USA:s höjda industripolitiska ambitioner.

Rysslands aggression i Ukraina har också präglat det senaste året i Europapolitiken och kommer att göra så även framledes. Där ser Lars Danielsson några punkter som kommer att bli särskilt aktuella för Sverige: humanitärt, ekonomiskt samt militärt stöd, en vinter som kan skapa nya flyktingströmmar och ansvarsutkrävande för krigsbrott i Ukraina. Dessa akuta frågor aktualiserar också mer långsiktiga frågor kring EU:s institutioner, beslutsfattande och unionens framtid.

Avsnittet avslutas med att programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow delar med sig av några reflektioner om Europapolitik och några boktips inför julledigheten.