Avsnitt 12: Konstitutionell krock under coronakrisen, Turkiet och en dansk EU-skeptiker

Nytt avsnitt av Sieps Podcast. Denna gång gästar juridikforskaren Anna Wetter Ryde, och samtalet kretsar kring hälsofrågor, kriser och den inre marknaden.

pODDPROFIL.jpg

8 april 2021

Hälsofrågorna är primärt medlemsstaternas ansvarsområde. Trots det har fler uppgifter och befogenheter på det området förts upp på EU-nivån. Dessutom påverkas EU-samarbetet av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar under pandemin. ”En konstitutionell krock” – så beskriver dagens gäst, Anna Wetter Ryde, konsekvensen av detta. Anna Wetter Ryde är forskare i juridik vid Sieps, och i detta poddavsnitt samtalar hon med programledarna Göran von Sydow och Annika Ström Melin om hur unionen och medlemsstaterna ska undvika att liknande krockar uppstår i framtiden. Och vad är sannolikheten att ytterligare befogenheter inom hälsoområdet flyttas till EU-nivån?

Under samtalet behandlas också den besvärliga relationen mellan EU och Turkiet. En avslutande reflektion om EU-kritiska rörelser görs mot bakgrund av att den kände danske politikern Jens Peter Bonde nyligen gick bort.

För att ta del av Anna Wetter Rydes analys se: När folkhälsa ställs mot den inre marknaden – coronakrisen utmanar EU (sieps.se)