Avsnitt 20: Striden om rättsstatens principer

Rättsstatens principer finns inskrivna i EU-fördraget och har formulerats i rättspraxis inom unionen. I detta avsnitt av Sieps Podcast diskuteras varför principerna är så viktiga, och hur EU hanterar situationer där de utmanas.

Podcast_20.jpg

 

Ett av unionens värden är rättsstatens principer. Men vad är egentligen dessa principer och varför är de så viktiga för EU-samarbetet? Och hur kan de upprätthållas? Inom EU har man prövat flera metoder för att hantera situationer som har uppstått när enskilda medlemsstater utmanar detta värde, som tidigare ansågs självklart. Det senaste tillskottet i EU:s verktygslåda är en så kallad villkorsmekanism som ska skydda EU:s medel från att betalas ut när urholkningen av rättsstaten riskerar att skada unionens ekonomiska intressen. Men vad talar för att denna mekanism kommer att bli mer framgångsrik än tidigare försök? I dagens avsnitt gästas Annika Ström Melin och Göran von Sydow av Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, som nyligen har skrivit analysen Villkorsmekanismen – sista halmstrået för EU:s rättsstatsprincip? (sieps.se)