Avsnitt 22: Inför Glasgow – EU som klimatpolitisk aktör

Snart möts världens ledare i Glasgow för att diskutera hur klimatkrisen ska hanteras. Hur ska EU agera för att påverka mötet? I detta avsnitt av Sieps Podcast ger Åsa Romson och Mats Engström, båda med gedigen erfarenhet av klimat- och miljöpolitik, sin syn på de utmaningar som EU står inför.

Podcast_22.jpg

EU:s gröna utrikespolitik sätts på prov när COP26 inom kort inleds i Glasgow. Unionen har höjt sina ambitioner och ser sig gärna som en global ledare i klimatförhandlingarna. Men resultaten har tidigare varit blandade. Hur bör EU agera för att Glasgow ska bli en framgång?

Detta avsnitt av Sieps Podcast gästas av Åsa Romson och Mats Engström. Romson var Sveriges klimat- och miljöminister under Parismötet 2015 och är i dag verksam vid IVL Svenska miljöinstitutet. Hon lyfter fram god förståelse för omvärlden, tekniska innovationer och skickligt alliansbyggande som framgångsfaktorer vid klimatmötet i Paris 2015. Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, menar att ökande globala spänningar kan försvåra förhandlingarna i Glasgow och att EU:s styrka ligger i att unionen enas i gemensamma klimatpolitiska positioner, trots interna meningsskiljaktigheter.

Programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow tar också åter upp det heta ämnet rättsstatens principer inom EU. Frågan har ställts på sin spets sedan den polska författningsdomstolen kommit fram till att vissa delar av EU:s fördrag är oförenliga med den polska grundlagen.'

Fördjupning

Europapolitisk analys: The European Green Deal and the Risk of Widening the East-West Gap av Julian Popov

Webbinarium: Gröna given och utmaningarna i Östeuropa

Europapolitisk analys: Så kan det roterande EU-ordförandeskapet påverka dagordningen: exemplet miljö