Avsnitt 26: Europaåret: pandemi, ekonomisk återhämtning och stormaktspolitik

Pandemin blev en dynamit som har sprängt gamla dogmer. Den geoekonomiska rivaliteten har ökat. Och bakom den snabba återhämtningen lurar nya risker. Det gångna året i europapolitiken har varit händelserikt. Detta avsnitt av Sieps Podcast är en återblick på året som gått och en spaning på året som kommer.

25_sajt2.jpg

Efter snart två år präglas politiken fortfarande av pandemin. Samtidigt har det hänt mycket inom EU under året som gått. Vaccin har upphandlats, återhämtningsfonden har sjösatts, ny politik har formulerats inom ett stort antal områden och de politiska förutsättningarna i medlemsstaterna har förändrats. Förändringar i omvärlden påverkar också EU. Med Joe Biden som amerikansk president har förutsättningarna för den transatlantiska relationen förändrats men de globala spänningarna i form av en ökad stormaktskonkurrens tilltar.

I säsongens sista avsnitt av Sieps Podcast summeras några av de viktigaste trenderna och händelserna i Europapolitiken. Tillsammans med Sieps seniora rådgivare Katarina Engberg, Harry Flam och Daniel Tarschys blickar programledarna Annika Ström Melin och Göran von Sydow bakåt på året som gått och framåt kring vad som väntar nästa år.