Avsnitt 40: Unionen och energin

Energifrågorna tog stor plats i kommissionsordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen. EU vidtar nu flera åtgärder för att hantera de stigande elpriserna och för att bryta beroendet av rysk gas. Men vad innebär egentligen förslagen, och kommer de att fungera? Harry Flam, nationalekonom och senior rådgivare på Sieps, gästar detta avsnitt av Sieps Podcast för att förklara.

Podd40_tw.jpg

Kommissionens förslag på åtgärder för de höga priserna på el och energi handlar om att minska konsumtionen, att införa ett gemensamt inkomsttak för elproducenter med låga produktionskostnader och att beskatta övervinster från fossil energi.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att lindra effekterna av de höga elpriserna, men ger också upphov till problem. Nationalekonomen Harry Flam pekar på att det inte är självklart hur de upptagna skatterna sedan ska fördelas utan att incitamenten för energieffektivisering försvinner. Skatter är nationell kompetens, kan EU besluta här? Och går åtgärderna ens att genomföra?

Programledare är som vanligt Annika Ström Melin och Göran von Sydow.