Avsnitt 51: Global hälsa i en turbulent tid – vad kan EU göra?

Coronapandemin, klimatkrisen och Rysslands krig i Ukraina har haft negativa konsekvenser för den globala hälsan. Samtidigt har kriserna drivit EU-samarbetet framåt på den globala arenan, både av altruistiska och geopolitiska skäl. Detta avsnitt av Sieps Podcast belyser EU:s arbete för global hälsa och vilken roll det svenska ordförandeskapet spelar i detta sammanhang.

Podd_51 kopiera.jpg

Global hälsa är en prioritering för det svenska ordförandeskapet, som hoppas kunna bidra till ett fortsatt fokus på frågorna i coronapandemins efterdyningar. En rad parallella kriser, inklusive pandemin och Rysslands krig i Ukraina, har haft förödande konsekvenser för den globala hälsan inte minst som ett resultat av indirekta sociala och ekonomiska effekter. 

Sarah Thomsen, Sidas ledande expert inom hälsa, gästar detta avsnitt av Sieps Podcast och bidrar med perspektiv från EU:s partnerländer och från utvecklingssamarbetet. 

Avsnittet gästas också av Hampus Holmer, ämnessakkunnig inom global hälsa på UD. Han har varit delaktig i att ta fram rådsslutsatser kring EU:s nya strategi för global hälsa. Den nya strategin är ambitiös och heltäckande och framhåller en förnyad syn på samarbeten genom partnerskap och samordning mellan politikområden. Samtidigt genomsyras den av geopolitiska hänsyn.

Samtalet kretsar också kring hur strategin ska omsättas i praktiken. Här lyfts Team Europe-initiativ, TEI, fram som ett nytt format för samarbete mellan EU:s medlemsstater och institutioner, men också EU:s arbete med strategiska investeringar inom ramen för Global Gateway-projektet.

Det svenska ordförandeskapet hoppas kunna spela en viktig roll för EU:s arbete med global hälsa, dels genom kommande rådsslutsatser men också genom veckans högnivåmöte om antimikrobiell resistens, rollen i förhandlingarna kring det nya pandeminfördraget inom ramen för WTO och kontakter med civilsamhället.

För den som vill fördjupa sig inom global hälsa

The New EU Global Health Strategy: reflections on context and content (sieps.se)

The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over (sieps.se)