Avsnitt 68: Asylsökandes rättigheter och migrationspakten

Migrationspolitiken är ständigt aktuell i Europa. Detta avsnitt av Sieps Podcast gästas av statsvetaren Bernd Parusel och tar utgångspunkt i en ny Sieps-rapport som handlar om asylrättsliga miniminormer inom EU.

Podd_682.jpg

Vilka rättigheter har människor som söker asyl i ett EU-land? Frågan har fått aktualitet av att det i många medlemsstater, inklusive Sverige, pågår processer som ska anpassa det asylrättsliga regelverket till miniminivån enligt EU-rätten. Miniminormerna undersöks också i en ny rapport från Sieps som tas upp i detta avsnitt av Sieps Podcast. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap på Sieps och migrationsexpert gästar.

Parusel beskriver fyra grundaspekter av de miniminormer som alla EU-länder måste följa: Tillträde till territoriet och principen om non-refoulement, tillgång till ett asylförfarande, mottagningsvillkor inklusive familjeåterförening samt när förvar kan vara tillåtet. Normerna har sin utgångspunkt i ett antal internationella konventioner som EU:s medlemsstater förbundit sig att följa.

Avsnittet tar också upp EU:s migrationspakt, som nu är på väg att bli färdig. Finns det några delar av den som riskerar att komma i konflikt med konventionernas miniminormer?

Programledare är Karin Flordal och Gustaf Olsson.

Rapporten The Minimum Standards of International Protection applicable to the European Union finns att ladda ner här.