Sieps i media

APA: Reform des EU-Asylsystems ist durch

Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap på Sieps, intervjuas av den österrikiska nyhetsyrån APA om EU:s migrationspakt. Artikeln har publicerats av bland andra News och Salzburger Nachrichten. (14 maj)

Fit for 35 Forum

Sieps forum där experter från forskning, politik och tankesmedjor presenterar sina tankar om utvidgning och reformering av EU i korta texter.

EU Enlargement: Exporting Stability or Importing Instability?

April 2024 Leigh Michael

Trots uppenbara säkerhetsrisker kan EU inte backa från sitt åtagande om att förnya utvidgningsprocessen. Professor Michael Leigh diskuterar vad de politiska beslutsfattarna måste göra för att EU ska kunna uppnå stabilitet, vilket är själva syftet med att utvidga unionen. (3 april 2024)

Lunchföreläsningar om EU-valet 16 april-5 juni: Vad står på spel?

Inför EU-valet den 9 juni anordnar Sieps och Europaparlamentet en serie lunchföreläsningar för alla som är intresserade av att få en överblick över vad som står på spel. Föreläsningarna arrangeras veckovis mellan den 16 april och den 5 juni. Inspelningar publiceras i efterhand.

Senaste publikationer

Gränsöverskridande organiserad brottslighet i EU

Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten är ett stort problem i många av EU:s medlemsstater. I denna rapport gör nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark en genomgång av drivkrafterna bakom denna typ av kriminalitet och beskriver de åtgärder som EU vidtagit för att stävja den. (2024:3)

Restoring the Borderless Schengen Area: Mission Impossible?

Sedan 2015 har antalet gränskontroller ökat inom Schengenområdet. EU-kommissionen har därför tagit initiativ till att ”rädda Schengen”. Den överenskommelse som nu ligger på bordet lär dock inte återställa det gränsfria området fullt ut, enligt Steve Peers, expert på EU-rätt. (2024:12epa)

Motvind eller medvind för klimatet efter EU-valet?

EU:s ”gröna giv” har under den gångna mandatperioden lett till många nya beslut som det nu är dags att genomföra. Mats Engström, analytiker med fokus på miljöpolitik och senior rådgivare vid Sieps, sammanfattar vad som talar för och emot ett fortsatt högt tempo i EU:s klimatpolitik. (Maj 2024)

Kapitalmarknadsunionen: väger behoven tyngre än motståndet?

Bristen på gränsöverskridande kapital hämmar tillväxten i EU och bromsar grön omställning och utbyggnaden av försvaret. Kan svaret vara att fullborda EU:s kapitalmarknadsunion? I detta perspektiv belyser Monika Hjeds Löfmark, forskare i nationalekonomi vid Sieps, den aktuella diskussionen om gemensamma lösningar. (April 2024)

EU-val och svensk Europaopinion

EU-opinionen i rörelse: svenskarna sneglar mot euron

Svenskarnas stöd för medlemskapet i EU fortsätter att vara högt, men backar 2023 från det föregående årets toppnotering. Samtidigt tycker fler att Sverige borde gå över till euron. Årets analys av den svenska EU-opinionen visar både dynamik och stabilitet. (2024:11epa)

Von der Leyen’s Geopolitical Commission: Vindicated by Events?

Efter att ha valts till EU-kommissionens ordförande 2019 förklarade Ursula von der Leyen att hon skulle leda en ”geopolitisk” kommission. I denna analys visar statsvetaren Calle Håkansson att denna ambition fick större genomslag än väntat. Utvecklingen under den gångna mandatperioden pekar dessutom på en fortsatt aktiv och strategisk EU-kommission. (2024:7epa)

The 2024 European Parliament Elections: Potential Outcome and Consequences

EU-valet i juni äger rum i ett splittrat politiskt landskap och de förväntade resultaten pekar på oklara majoritetsförhållanden i Europaparlamentet. Allt tyder också på att det blir en utmaning att bygga en majoritet i valet av EU-kommissionens ordförande. Det skriver statsvetarna Simon Hix och Abdul Noury i en analys av det väntade valresultatets möjliga konsekvenser. (2024:10epa)

Procedures, Politics, Policies: the pieces of the puzzle for the next institutional cycle of the EU

Valet till Europaparlamentet i juni 2024 markerar startpunkten för en ny mandatperiod i EU-politiken. I denna Europapolitiska analys beskriver statsvetaren Valentin Kreilinger (Sieps) hur det kommer att gå till när de viktigaste institutionerna ska förnyas och centrala ledare utses för nästa femårsperiod, en tid som lär präglas av ekonomiska utmaningar, utvidgning och interna reformer. (2024:6epa)

Fler publikationer

CBAM: Bending the carbon curve or breaking international trade?

EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid är en hörnsten i unionens handels- och klimatpolitik. Alexandra Buylova och Naghmeh Nasiritousi presenterar verktyget, undersöker dess möjliga globala effekter och diskuterar hur EU kan undvika oönskade bieffekter. (2024:9epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.