Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Författare: Fernández-Huertas Moraga Jesús, Rapoport Hillel

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna, ekonomerna Jesús Fernández-Huertas Moraga och Hillel Rapoport, under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot. (2016:7)

Förslaget innehåller även en matchnings­mekanism som möjlig­gör att man tar hänsyn till såväl flyktingars som medlems­staters preferenser vad gäller destinations­land. Författarna menar att deras förslag inte bara innebär en stor för­bättring av EU:s asyl- och flykting­politik, utan systemet åstad­kommer såväl högre effektivitet som en rättvisare fördelning av bördan.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.