Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-2015

Författare: Bernitz Ulf

Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan hörde av sig till EU-domstolen för tolkning av EU-rätten inom ramen för s.k. förhandsavgöranden. Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. (2016:9)

Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. I den här rapporten – en uppföljare till en rapport från 2010 – diskuteras huruvida det har skett någon förändring i de svenska domstolarnas syn på när förhandsavgörande ska begäras från EU-domstolen.

Publikationen är på svenska, med en sammanfattning på engelska. Den ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.