Irregular Immigration in the European Union

Författare: Pia M. Orrenius, Madeline Zavodny

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna Europa­politiska analys diskuterar ekonomerna Pia M. Orrenius och Madeline Zavodny den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv. (2016:2epa)

Här görs också jäm­förelser med USA. För­fattarna menar att det är viktigt att EU koordinerar sina insatser och att medlems­länderna delar på kostnaderna för att framgångs­rikt kunna möta denna ut­maning.

Publikationen är på engelska.