Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Författare: Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara. Rebecca Thorburn Stern är docent i internationell rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. (2016:10epa)

I denna europapolitiska analys beskrivs regelverken på området och de händelser som har lett fram till den asylpolitik EU bedriver idag. I analysen diskuteras också om medlemsstaternas ageranden i denna situation har påverkats av den egna självbilden.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.