See You in Luxembourg? EU Governments´ Observations Under the Preliminary Reference Procedure

Författare: Cramér Per, Larsson Olof, Moberg Andreas, Naurin Daniel

EU-domstolen har en central roll i EU, men dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd.

I den här rapporten, baserad på unikt material, analyserar för­fattarna hur EU:s medlems­stater positionerar sig inom ramen för förhands­avgöranden i EU-domstolen. De diskuterar också frågan om medlems­staterna genom att vara aktiva i EU-domstolen kan på­verka EU:s integration samt vilka implikationer för Sverige detta får.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella utveckling.