The EU and Belarus: seizing the opportunity?

Författare: Korosteleva Elena A.

EU:s förhållande till Belarus inom ramen för det Östliga partnerskapet är komplext. Landets auktoritära karaktär såväl som dess utrikespolitiska balansgång mellan EU och Euroasiatiska ekonomiska unionen försvårar genomförande av större reformprogram. Det skriver Elena A. Korosteleva, professor i internationell politik. (2016:13epa)

I den här Europapolitiska analysen tecknar författaren en färdplan för långsiktiga politiska förbindelser på teknisk nivå mellan Belarus och EU, på grundval av internationella normer och värderingar.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU som global maktfaktor.