The Eurasian Economic Union and the European Union: Geopolitics, Geo-Economics and Opportunities for Europe

Författare: de Jong Sijbren

Den 1 januari 2015 trädde Eurasiatiska ekonomiska unionen (EEU) i kraft som en organisation för ekonomisk integration mellan Belarus, Kazakstan och Ryssland. Samma år anslöt sig även Armenien och Kirgizistan.

Samtidigt har relationerna mellan Ryssland och EU blivit alltmer spända mot bakgrund av den ryska annekteringen av Krimhalvön, och i denna Sieps-publikation analyseras vad EEU innebär för utvecklingen i EU:s östliga närområde. Där diskuteras också de strategiska möjligheterna för det Östliga partnerskapet.

Publikationen är på engelska.