Turnout in the EP Elections 2014: A comparative study of the EU Member States

Författare: Schmitt Hermann, Popa Sebastian Adrian

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val.

I den här rapporten studeras deltagandet i Europaparlaments­valet 2014, med särskild fokus på de valfrämjande insatserna av Europa­parlamentets informations­kontor (EPIO:s) samt den konstitutionella förnyelsen med så kallade Spitzen­kandidaten. Författarna utvärderar också huruvida de val­främjande insatserna och Spitzen­kandidaten-systemet bidrog till att höja val­deltagandet.

Publikationen är framtagen inom ramen för ett särskilt regerings­uppdrag och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s politiska system.