EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Författare: Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps, hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor. (2018:2epa)

I programutkastet intar EU och Europafrågorna en ovanligt framträdande plats. "Tyskland har oändligt mycket att tacka Europa för", sägs det i en nyckelmening. Att omvärlden har blivit mer oförutsebar är ett grundtema och man formulerar en önskan om en nystart för Europa, inte minst genom stärkt fransk-tyskt samarbete.

Genomgången visar att Tyskland också förordar mer pengar till EU, till skillnad från Sverige.

Bilagan är ett utdrag ur programförslaget. Utdraget är på tyska.