National co-financing of CAP direct payments

Författare: Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews. (2018:3epa)

Stöd som betalas direkt till EU:s jordbrukare kommer i dag uteslutande från EU-budgeten, medan medlemsstaterna bidrar till andra stora utgifter för EU. Det här undantaget har lett till stora effektivitetsförluster för EU som helhet, skriver Alan Matthews, som huvudsakligen forskar om jordbrukspolitik.

I den här analysen argumenterar han för att medlemsstaterna bör medfinansiera de så kallade gårdsstöden. Det skulle ge bättre värde för pengarna, sänka kostnaderna och dessutom frigöra resurser i EU:s budget.

Författaren rekommenderar därför att idén tas upp i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, som ska gälla efter britternas utträde ur Europeiska unionen.