Vad kostar brexit?

Författare: Flam Harry

Britternas EU-utträde medför kostnader – men de är små och mycket osäkra. Det framgår av 15 studier om kostnaderna för brexit som redovisas i en analys av Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2020:6epa)

Storbritannien och EU förhandlar nu om sina framtida ekonomiska och andra relationer. Båda parter eftersträvar ett frihandelsavtal, men Storbritannien vill ha full suveränitet över sin näringslivslagstiftning medan EU vill att lagstiftningarna ska vara så lika som möjligt. Om parterna inte enas kan resultatet bli att handeln regleras av WTO-reglerna.

Enligt 15 studier om kostnaderna för brexit kommer detta att påverka Storbritannien negativt – men effekterna är små och mycket osäkra. Studiernas resultat redovisas i denna Europapolitiska analys av Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps.

Till kostnaderna hör ökade administrativa kostnader för tullar och gränskontroller liksom kostnader för väntetider vid gränsen. Vissa betalningar till EU kommer också att kvarstå och London riskerar att förlora sin ställning som globalt finanscentrum.

Resultaten är dock mycket osäkra. Det framgår av att de skiljer sig mycket åt mellan studierna. Dessutom finns inga metoder och verktyg som kan fånga upp alla effekter av internationell handel. Effekterna är däremot små – det kan vara fråga om en permanent minskning av BNP-nivån med någon eller några procent.

Brexit är inte den enda faktorn med betydelse för den brittiska ekonomins utveckling: den ekonomiska tillväxten beror på en lång rad andra faktorer. Men sannolikt förblir kostnaderna för brexit oklara och Storbritannien kommer inte att bli en måttstock för andra EU-länder som i framtiden skulle överväga att utträda ur EU.

 

Harry Flam är professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES, Stockholms universitet, och senior rådgivare vid Sieps. Hans forskning har framförallt rört internationell handel och europeisk ekonomisk integration.