Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?

Författare: Flam Harry

Kinas mål är att bli en ledande industrination, men landets metoder möter motstånd från omvärlden. För att sätta press på Kina behöver EU nu samarbeta med USA och Japan. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:1epa)

Kinas mål är att bli en ledande industrination år 2045. EU, Japan och USA anser dock att Kina använder sig av metoder som missgynnar dem, till exempel företagssubventioner och påtvingad överföring av utländsk teknologi.

Europeiska kommissionen har föreslagit nya instrument för att kunna agera mot kinesiska subventioner som skadar EU:s intressen, och i slutet av 2020 slöt kommissionen ett principavtal med Kina i syfte att stoppa påtvingad teknologiöverföring – ett avtal som ska godkännas av rådet och Europaparlamentet.

I denna Europapolitiska analys beskriver Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps, Kinas industripolitik och hur den påverkar EU, inklusive positiva effekter. Han redogör även för EU:s nya instrument på området. Instrumenten täpper igen luckor i både WTO:s och EU:s eget regelverk när det gäller kinesiska subventioner.

Slutsatsen är dock att nya instrument och ett investeringsavtal inte lär få någon större verkan, inte minst med hänsyn till USA:s erfarenheter av avtal med Kina. EU:s möjligheter ligger istället i att samverka med Japan och USA för att sätta större press på Kina.