Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Författare: Bengtsson Louise, Engberg Katarina, Engström Mats, Eriksson Jonas, Flam Harry, Flordal Karin, Hettne Jörgen, Johansson Markus, Kreilinger Valentin, Lenk Hannes, Lewander Jakob, Parusel Bernd, Södersten Anna, Wadensjö Patricia, Varfolomieieva Valeriia, Wetter Ryde Anna

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vilka frågor kan komma att ställa särskilda krav på det svenska ordförandeskapet? I en samlingsvolym beskriver 15 texter det aktuella läget på ett urval centrala områden. Författarna är alla verksamma vid Sieps. (2022:3op)

Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd för ett halvår. Sveriges uppgift blir därmed att få medlemsländerna att enas och sedan representera dem i förhandlingar med övriga EU-institutioner. Rollen ställer krav på att agera neutralt och professionellt i unionens gemensamma intresse.

Det svenska ordförandeskapet ska driva förhandlingarna framåt på en rad områden. I vissa frågor är det enklare att nå enighet, i andra betydligt svårare – vilket ställer högre krav på det land som leder förhandlingarna. Det gäller också att hantera de kriser som följer i spåren av den ryska invasionen av Ukraina, och att ha kapacitet för oväntade händelser.

För att ge en bild av vilka frågor och processer som Sveriges ordförandeskap kan eller kommer att behöva hantera publicerar Sieps en volym med samlade perspektiv på ett urval centrala frågor som är aktuella på EU-nivå.

Urvalet speglar inte en bedömning av vad som sannolikt får störst utrymme, särskilt som det råder osäkerhet om vilka frågor som kommer att röra sig mest framåt i närtid. Unionens gemensamma dagordning är också omfattande och urvalet är givetvis inte heller heltäckande, utan reflekterar den expertis som finns vid Sieps. Sammanlagt 15 forskare, utredare och seniora rådgivare har valt ett område och diskuterar det aktuella läget på området i fråga.

Följande ämnen tas upp:

 • Försvar och krisberedskap

 • EU:s ekonomi

 • Utvidgningsprocessen

 • Rättsstatsprincipen

 • Klimat- och miljöpolitiken

 • Hälsofrågorna

 • Elpriserna

 • Råvaror av avgörande betydelse

 • Handels- och investeringspolitik

 • Migrations- och asylpolitik

 • Frihet, säkerhet och rättvisa

 • Kampen mot sexuella övergrepp mot barn

 • Biologisk mångfald

 • Framtidskonferensen

 • Den parlamentariska dimensionen

Denna samlingsvolym är Sieps andra publikation med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet 2023. Den första handlar om vad som kan förväntas av det svenska ordförandeskapet, se den Europapolitiska analysen The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over av Louise Bengtsson och Jakob Lewander, båda vid Sieps.

Samlingsvolymen presenterades vid ett seminarium i Europahuset den 17 november, som går att se i efterhand.