The New EU Global Health Strategy: reflections on context and content

Författare: Bengtsson Louise

I höst kommer EU-kommissionen att presentera ett utkast till en ny EU-strategi för global hälsa. Det är ett bra läge för att fördjupa, bredda och konkretisera unionens arbete på området i linje med Agenda 2030. Det menar Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, i denna europapolitiska analys. (2022:15epa)

Den senaste tiden har en rad reformer presenterats som ska ge EU bättre verktyg på hälsoområdet och leda till en starkare "europeisk hälsounion". Dessa nya reformer, tillsammans med erfarenheterna från coronapandemin, förbättrar också förutsättningarna för EU att agera externt på hälsoområdet. Men hur kan EU försäkra sig om att den nya strategin, till skillnad från den från 2010, kommer att skapa förutsättningar för mer samordnade åtgärder för bättre hälsa runt om i välden?

För att besvara detta beskriver Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, vad som har förändrats sedan 2010 och undersöker det institutionella och politiska sammanhang som den nya strategin tas fram i. Mot denna bakgrund lyfter hon fram områden som har bäst förutsättningar för framgång. Hennes nyckelargument är att det behövs ett brett grepp om EU:s interna och externa politiska åtgärder för att EU:s arbete för global hälsa ska kunna nå längre än frågor som rör det internationella samfundets förmåga att upptäcka och begränsa spridningen av pandemier och andra hälsohot. 

Strategin ges bäst förutsättningar, enligt författaren, om den fokuserar på de områden där EU har ett starkt mandat och en etablerad roll. Unionen måste också bygga betydelsefulla partnerskap och backa upp strategin med tillräckliga resurser samt mekanismer för uppföljning, för att kunna bli en viktig aktör inom global hälsa.