Recessioner: är EU och euroområdet rustade för en ny nedgång?

Författare: Hjeds Löfmark Monika

Den ekonomiska utvecklingen i Europa präglas idag av stor osäkerhet och risk för recession i flera EU-länder. I denna rapport förklarar Monika Hjeds Löfmark, forskare i nationalekonomi vid Sieps, vad en recession är och vilka verktyg EU och euroområdet har för att hantera en ny ekonomisk nedgång. (2023:1)

Europas ekonomi har drabbats hårt av konsekvenserna av pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Politiska motåtgärder har vidtagits, men osäkerheten kring EU:s framtida tillväxt är fortfarande stor.

Mot den bakgrunden syftar denna rapport till att öka förståelsen av recessioner och de verktyg EU har för att hantera ekonomiska nedgångar.

Monika Hjeds Löfmark, forskare i nationalekonomi vid Sieps, går igenom tidigare recessioner och förklarar begrepp som ofta används i forskning och debatt. Hon beskriver även de åtgärder som introducerats i EU och euroområdet efter tidigare kriser, liksom vilka åtgärder som har brister och vilka som saknas helt.

Rapporten visar att europeiska institutioner och organ idag har bättre kunskap och fler verktyg för att minska risken för finansiell instabilitet, men att det fortfarande finns utmaningar. En grundläggande fråga för EU och EMU är i vilken utsträckning bördor ska delas gemensamt.