The Role of Europarties in Ukraine: the invisible EU membership facilitator?

Författare: Öhlén Mats

De europeiska partigrupperna har skapat allianser med flera ukrainska partier. I denna europapolitiska analys undersöker statsvetaren Mats Öhlén vilken roll detta samarbete kan spela för Ukrainas demokratiska utveckling och landets väg mot EU-medlemskap mot bakgrund av tidigare EU-utvidgningar. (2023:7epa)

EU har länge spelat en viktig roll för Ukraina och dess befolkning. Frågan om ett fördjupat samarbete med EU hellre än med Ryssland stod i centrum både för den så kallade orangea revolutionen 2004–2005 och proteströrelsen 2014–2015 som kallats Euromajdan. Ukraina har också länge varit en viktig partner för EU, och landets betydelse för råvaruförsörjning, säkerhet och värderingar blev tydlig efter Rysslands olagliga och fullskaliga invasion i februari 2022.

EU:s stöd till Ukraina efter invasionen har tagit sig många former: ekonomisk, militär, diplomatisk och politisk. Det politiska stödet fick sitt hittills främsta uttryck i att Ukraina godkändes som kandidatland för EU-medlemskap i juni 2022. Ukrainas status som kandidatland – liksom sanktionspaketen, hjälpen till ukrainska flyktingar och omställningen för att bryta beroendet av rysk gas – har fått stor uppmärksamhet.

Mindre uppmärksamhet har ägnats åt samarbetet mellan europeiska partigrupper och ukrainska politiska partier. Samarbetet har pågått en längre tid men efter invasionen har två större partigrupper, center-högergruppen EPP och liberala ALDE, utökat samarbetet. Till exempel har ALDE tagit in president Zelenskyjs parti Folkets tjänare som medlem. Under EU:s tidigare utvidgningar 2004 och 2007 spelade den typen av partikontakter en viktig roll för kandidatländernas väg mot fullt medlemskap och representation i EU-parlamentet.

I denna europapolitiska analys presenterar Mats Öhlén, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, de europeiska partigrupperna och det politiska landskap som de navigerar i Ukraina. Författaren undersöker

  • varför partigrupperna söker denna typ av samarbete från första början

  • hur de avgör vilka de ska söka samarbete med och

  • hur samarbetena påverkar det ukrainska partisystemet.

Det sistnämnda har länge präglats av vag ideologisk förankring, instabila partistrukturer och svag förankring i civilsamhället. Transnationellt partisamarbete har än så länge inte lett till några betydande förändringar i de ukrainska partiorganisationerna, men författaren menar ändå att samarbetet spelar en viktig roll för Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Med erfarenhet av politiska nätverk kan partigrupperna till exempel hjälpa Ukraina att genomföra nödvändiga reformer och stötta landets ambition att bli medlem i EU.

Författaren presenterade sin analys vid ett webbinarium onsdag 31 maj 2023. Läs mer här.