Vad kan EU:s talangpartnerskap leverera?

Författare: Parusel Bernd

Med talangpartnerskap vill EU-kommissionen lösa bristen på utbildad arbetskraft i EU och bygga migrationssamarbeten med länder utanför unionen. I denna analys undersöker Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, talangpartnerskapens potential och nytta i Sverige och EU. Han menar att även om det inte är en helhetslösning är konceptet värt att satsa på. (2023:16epa)

EU-kommissionen har lanserat så kallade ”talangpartnerskap” som en bidragande lösning på flera problem. Länder och branscher som tampas med brist på arbetskraft ska kunna hitta den utanför unionen. Migranter ska erbjudas lagliga vägar in i EU istället för att, som ofta är fallet idag, välja irreguljära resor. Man vill också etablera migrationssamarbeten med länder utanför unionen som gynnar båda parter.

Kommer detta att lyckas? I denna Europapolitiska analys undersöker Bernd Parusel, migrationsexpert och forskare i statsvetenskap vid Sieps, vilka förutsättningar som finns för det. Talangpartnerskap handlar inte om någon bindande lagstiftning men kräver samarbete från medlemsstaterna för att bära frukt. Liknande projekt har genomförts och givit resultat, men fungerar inte riktigt som vägledning eftersom de varit småskaliga och därmed kostsamma. Författaren framhåller också att alla lagliga alternativ till de ofta farofyllda irreguljära migrantresorna bör välkomnas.

I Sverige lider många branscher av brist på arbetskraft, och talangpartnerskap skulle kunna vara en av flera lösningar på det problemet. För att det ska bli verklighet behöver dock statliga aktörer och näringslivet inta en aktiv roll.

Författaren drar slutsatsen att talangpartnerskap åtminstone kan bidra till att lösa problemen med kompetensbrist och migration. Hur stort bidraget blir beror på i hur stor utsträckning medlemsstaterna sluter upp kring konceptet.