When Temporary Protection Ends: longer-term solutions for refugees from Ukraine

Författare: Ciğer Meltem Ineli

Nära sex miljoner ukrainska flyktingar lever i EU under skydd av det tillfälliga massflyktsdirektivet. Dessa riskerar att hamna i limbo när direktivet löper ut i början av 2025. I denna europapolitiska analys undersöker Meltem Ineli Ciğer, expert på migrationslagstiftning, möjligheterna att undvika detta läge. (2023:11epa)

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har försatt ett stort antal människor på flykt, främst kvinnor och barn. Många av har flytt till länder inom EU. EU svarade snabbt med att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet som har gett dessa flyktingar tillfällig asyl. Direktivet ger flyktingarna tillgång till boende, arbetsmarknad, utbildning och grundläggande välfärd och sjukvård. Flyktingarna får också rätt att röra sig fritt inom EU.

Massflyktsdirektivet har dock en tidsgräns på tre år, vilket innebär att det kommer att sluta gälla den 4 mars 2025. I dagsläget syns få tecken på att kriget är på väg att ta slut, och även om det skulle göra det kan delar av Ukraina fortfarande vara omöjliga att återvända till.

Hur kan EU skapa en långsiktig lösning och undvika att dra undan den juridiska mattan för denna redan utsatta flyktinggrupp? Meltem Ineli Ciğer, docent vid Süleyman Demirel-universitetet, undersöker i denna europapolitiska analys vilka vägar framåt som finns, och vilka fördelar respektive nackdelar olika lösningar har. Bland möjligheterna finns:

  • Att ukrainare under tillfälligt skydd återvänder till sitt hemland, förutsatt att invasionen har avslutats.

  • Att de som nu lever under tillfälligt skydd ges internationell skyddsstatus genom förfaranden på grupp- eller individbasis.

  • Att ge dem långsiktigt uppehållstillstånd i EU.

  • Att ge dem nationella uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Vilken väg beslutsfattarna än väljer så är det hög tid att de börjar planera för vad som ska hända när det tillfälliga massflyktsdirektivet löper ut.

Publikationen kommer att presenteras vid ett webbinarium den 20 september. Läs mer och anmäl dig här!