Tema: EU:s asyl- och migrationspolitik

Flyktingsituationen 2015 satte EU:s sammanhållning på svåra prov. Sieps har sammanställt analyser och seminarier på temat. (Juni 2021)

Här nedan hittar du ett urval publikationer samt ett seminarium om EU:s asyl- och migrationspolitik. 

EU:s migrationspakt – vart är unionen på väg?

EU:s migrationspakt är kommissionens förslag på en ny asyl- och migrationspolitik för unionen. Pakten innehåller bland annat nya förslag som reglerar solidaritet mellan EU:s länder, gränsförfaranden, screening och ansvar. Enligt folkrättsprofessorn Rebecca Thorburn Stern innehåller pakten mest omformuleringar av gamla idéer, och vad solidaritet faktiskt innebär är inte helt tydligt. (2021:13epa)

Migrationspakten: Institutionalisering av oförenliga värdegrunder?

Efter flyktingkrisen och lång tids oenighet har Europeiska kommissionen presenterat nya lagförslag om asyl och migration. Ett omdiskuterat förslag är att medlemsstater ska kunna välja mellan att ta emot asylsökande från andra medlemsstater eller att hjälpa till med att skicka tillbaka asylsökande till ursprungsländerna. Förslaget innebär dock att oförenliga värden byggs in i EU-systemet. Det skriver Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. (Oktober 2020)

Tidigare publikationer

The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value

Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. EU har också beslutat att medlemsstaterna ska dela på ansvaret för asylsökande, bland annat att asylsökande från Italien och Grekland ska omfördelas till övriga medlemsländer. Eleni Karageorgiou är doktorand vid juridiska institutionen, Lunds universitet. (2016:14epa)

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara. Rebecca Thorburn Stern är docent i internationell rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. (2016:10epa)

Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs? Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet, redogör för vad som gäller enligt folkrätten och EU-rätten. (2016:6epa)

Irregular Immigration in the European Union

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna Europa­politiska analys diskuterar ekonomerna Pia M. Orrenius och Madeline Zavodny den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv. (2016:2epa)

Människohandel i EU: En studie av destinationsländer

Den fria rörligheten ger många för­delar men kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen, och det är en mycket lönsam aktivitet. Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson är forskare respektive utredare i nationalekonomi vid Sieps. (2016:2)

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna, ekonomerna Jesús Fernández-Huertas Moraga och Hillel Rapoport, under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot. (2016:7)

The Future of the Schengen System

Schengensamarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Det skriver författaren till denna rapport, professor Steve Peers. (2013:6)

Seminarium om EU:s asylpolitik, december 2016

Den 1 december 2016 arrangerade Sieps tillsammans med EU-kommissionen i Sverige ett seminarium på temat "solidarisk asylpolitik" där frågor som ansvarstagande och fördelning mellan medlemsländerna diskuterades.

Medverkande:

  • Eleni Karageorgiou, doktorand vid juridiska institutionen, Lunds universitet
  • Jesús Fernández-Huertas Moraga, docent i nationalekonomi vid Universidad Carlos III de Madrid
  • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
  • Ines Coppolse, Nederländernas ambassadör
  • Lilla Makkay, Ungerns ambassadör
  • Elena Basile, Italiens ambassadör
  • Dimitrios Touloupas, Greklands ambassadör
  • Jaroslav Auxt, Slovakiens ambassadör

Moderator var Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.