Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (Februari 2020)

Här har vi samlat ett urval av artiklar, radioprogram och poddar på temat brexit där Sieps har medverkat. Du hittar även seminarier och publikationer Sieps har tagit fram på temat.

Artiklar, poddar och radioprogram

Vt: Torypartiet mot klar majoritet – och brexit

Konservativa partiet växer stort och säkrar en klar majoritet i det brittiska valet, enligt vallokalsundersökningarna. Boris Johnson får i så fall klart stöd för sin plan att driva igenom brexit redan nästa månad.

Aftonbladet: Torypartiet mot klar majoritet – och brexit

– Det första som händer är att själva utträdesavtalet utan några problem kommer gå igenom, säger Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för europapolitiska studier och expert på brittisk politik, till TT. (12 december 2019)

SR: Storbritannien och EU är överens

Hör EU-minister Hans Dahlgren, Martin Linton, tidigare parlamentsledamot för Labour 1997-2010, och Göran von Sydow, direktör på Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.

Europapodden 136: Nobody has a clue!

EU och Storbritannien är överens om ett nytt brexitavtal, men det återstår fortfarande en hel del hinder på vägen mot ett brittiskt utträde. I Europapodden, som spelades in live inför publik på Berwaldhallen, går vi igenom omröstningen i parlamentet – och försöker förstå om EU firar eller dricker gravöl.

Di: Brexit-avtalet hot mot brittiska unionen

Flera hinder återstår innan torsdagens avtal mellan EU och Storbritannien kan bli verklighet. Och genom speciallösningen för Nordirland äventyras Storbritanniens enighet, varnar en expert.

Seminarier om brexit 2017–2018

Vid ett seminarium den 5 oktober 2018 diskuterades medlemsstaternas ståndpunkter, EU-institutionernas roll samt rättsliga aspekter på möjliga resultat av förhandlingarna. Seminariet gav också inblick i förhandlingsläget.

När datumet för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig går förhandlingarna in i ett känsligt läge. Båda sidor är angelägna om att komma överens om utträdesvillkoren, men också om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Vad står på spel, vilka är nyckelaktörernas ståndpunkter och hur går det i förhandlingarna?

Läs en sammanfattning av seminariet.

Den 10 november 2017 hölls ett seminarium om brexit och EU:s framtida budget.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast att försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna samt diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

Läs en sammanfattning av seminariet.

Vid ett seminarium den 26 januari 2017 diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna.

För över ett halvår sedan röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att Storbritannien ska lämna EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver? Vid det här seminariet diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna.

Andra frågor som kom upp var hur Storbritannien förbereder utträdesförhandlingarna, vilken linje den brittiska regeringen sannolikt väljer och frågan om en hård eller mjuk brexit.

Våra publikationer som handlar om brexit

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU. (2017:1op)

Brexit – Implications for the EU and Sweden

Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU. (2017:2op)

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka både förhandlingarna och innehållet i EU:s nästa långtidsbudget, som börjar att gälla från 2021. Olika scenarier analyseras av Iain Begg, professor vid London School of Economics. (2017:9epa)

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Robert Kaiser och Heiko Prange-Gstöhl redogör för scenarier och förutsättningar för reformer. (2017:6)

Brexit and the European Commission

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur. (2017:5epa)

Sverige och euron efter brexit

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen. (2017:1epa)

Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

Trots brexit och förhandlingar om ett fördjupat EMU har medlemsstaternas relativa inflytande i rådet inte förändrats nämnvärt. Med undantag för Storbritannien behåller länderna sina positioner och Sverige är fortsatt efterfrågat som samarbetspartner. (2019:6epa)