Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps analyserar samt kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Här hittar du publikationer, seminarier och Sieps medverkan i medier på temat brexit.

Publikationer om brexit

Vad kostar brexit?

Britternas EU-utträde medför kostnader – men de är små och mycket osäkra. Det framgår av 15 studier om kostnaderna för brexit som redovisas i en analys av Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2020:6epa)

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka både förhandlingarna och innehållet i EU:s nästa långtidsbudget, som börjar att gälla från 2021. Olika scenarier analyseras av Iain Begg, professor vid London School of Economics. (2017:9epa)

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Robert Kaiser och Heiko Prange-Gstöhl redogör för scenarier och förutsättningar för reformer. (2017:6)

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU. (2017:1op)

Brexit – Implications for the EU and Sweden

Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU. (2017:2op)

Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

Trots brexit och förhandlingar om ett fördjupat EMU har medlemsstaternas relativa inflytande i rådet inte förändrats nämnvärt. Med undantag för Storbritannien behåller länderna sina positioner och Sverige är fortsatt efterfrågat som samarbetspartner. (2019:6epa)

Brexit and the European Commission

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här Europapolitiska analysen diskuterar statsvetaren Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur. (2017:5epa)

Sverige och euron efter brexit

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen. Jonas Eriksson är utredare i nationalekonomi vid Sieps. (2017:1epa)

Artiklar, poddar och radioprogram

Aftonbladet: EU-ministern ser två segrare

EU-ledarnas lättnad över handels- och samarbetsavtalet mellan Storbritannien och Europeiska unionen kommenteras av Sieps direktör Göran von Sydow. (24 december 2020)

SVT Aktuellt: Fortsätt förhandla om brexit

En uppmaning till fortsatta förhandlingar med sikte på ett avtal mellan EU och Storbritannien. EU-ledarnas budskap till brexitförhandlarna kommenteras i Aktuellt av Sieps direktör Göran von Sydow. (15 oktober 2020)

Seminarier om brexit 2017–2018

Vid ett seminarium den 5 oktober 2018 diskuterades medlemsstaternas ståndpunkter, EU-institutionernas roll samt rättsliga aspekter på möjliga resultat av förhandlingarna. Seminariet gav också inblick i förhandlingsläget.

När datumet för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig går förhandlingarna in i ett känsligt läge. Båda sidor är angelägna om att komma överens om utträdesvillkoren, men också om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Vad står på spel, vilka är nyckelaktörernas ståndpunkter och hur går det i förhandlingarna?

Läs en sammanfattning av seminariet (2 s).

Den 10 november 2017 hölls ett seminarium om brexit och EU:s framtida budget.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast att försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna samt diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

Läs en sammanfattning av seminariet (2 s).

Vid ett seminarium den 26 januari 2017 diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna.

För över ett halvår sedan röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att Storbritannien ska lämna EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver? Vid det här seminariet diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna.

Andra frågor som kom upp var hur Storbritannien förbereder utträdesförhandlingarna, vilken linje den brittiska regeringen sannolikt väljer och frågan om en hård eller mjuk brexit.