Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika dimensioner av krisen. (Juni 2021)

Här nedan hittar du Sieps publikationer, poddsamtal och kommentarer i media på temat coronakrisen och EU. 

Sieps publikationer om EU och coronakrisen

EU ökar upplåningen på finansmarknaden

EU har sjösatt stödprogrammet SURE, som ska hjälpa medlemsländerna att låna pengar till åtgärder under coronakrisen. Som finansiering lånar EU pengar på finansmarknaden med den egna budgeten som säkerhet. I denna Europapolitiska analys beskriver Alexandra Leonhard, forskare i nationalekonomi vid Sieps, fördelar och risker med gemensam upplåning. (2021:3epa)

Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU?

I spåren av pandemin föreslår EU att unionens utgifter ska finansieras genom gemensam upplåning. Planen innebär inte en fullfjädrad överstatlig finanspolitik men kan på sikt minska motståndet mot mer överstatlighet. Det skriver Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2020:11epa)

Green paths through a pandemic

Den pågående pandemikrisen har skapat osäkerhet för den gröna given – EU-kommissionens ambitiösa plan för framsteg på miljö- och klimatområdet. Vad kan beslutsfattare göra om de vill att given ska ge resultat? Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, identifierar sex handlingsvägar. (2020:8epa)

Solidaritet i coronatider

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon. (Maj 2020)

The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy

The long-term budget has been stable over time, hovering around 1 percent of GNI. Its core may remain in that neighbourhood, but the galaxy of satellites around it seems much more expansive. With an emerging mix of grants and loans following the COVID-19 crisis, we may soon see a long-term budget in the vicinity of 2 percent, argues Daniel Tarschys, senior advisor at Sieps and a former Secretary General of the Council of Europe. (Maj 2020)

Next Generation EU: Solidarity, Opportunity, and Confidence

I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om en plan för att stödja medlemsstaternas ekonomiska återhämtning efter covid-19-pandemin. Överenskommelsen har stor betydelse, skriver professor Erik Jones, men det finns också utmaningar. En avgörande faktor blir hur medlemsstaterna hanterar sina återhämtningsplaner. (2021:11epa)

Coronakrisen: vad EU kan göra på området folkhälsa

Coronakrisen skakar nu världen och ställer EU-samarbetet på sin spets. På längre sikt lär krisen utvisa om medlemsstaterna kommer att vilja överlåta fler befogenheter till EU på området folkhälsa. Det skriver Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. (April 2020)

Nöden kräver samsyn: undantagstillstånd i coronakrisen

Nöden har ingen lag, heter det. Men vad kan hända när statsapparater är fria att verka utanför de ordinarie lagarna? I detta perspektiv diskuterar Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, skillnader mellan EU-ländernas nödlagar och hur de påverkar EU-samarbetet. En slutsats är att coronakrisen manar till ökad samsyn mellan medlemsstaterna om nödtillståndets karaktär. (Augusti 2020)

Geopolitics and the Covid-19 pandemic: a distorted turn in EU external relations

EU:s ledare har under det senaste året upprepat budskapet att unionen behöver agera ”mer geopolitiskt”. Vad betyder det? Richard Youngs, professor i internationell politik, har analyserat utgångspunkterna för denna ambition och menar att EU behöver en mer genomtänkt syn på geopolitik. Annars riskerar EU:s internationella identitet att bli alltmer oklar och dubbeltydig – en risk som ökar med coronakrisen. (2020:5epa)

Coronakrisen påskyndar skyddet mot fientliga företagsuppköp

Efter finanskrisen köpte aktörer utanför EU upp undervärderade europeiska företag inom kritiska sektorer. Företeelsen ligger bakom förslaget att EU-länderna ska kunna granska och stoppa sådana uppköp. Arbetet med förslaget har påskyndats av pandemin – och nu agerar även Sverige för skärpt granskning av utländska investeringar. Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps, sätter den svenska åtgärden i samband med EU:s nya industristrategi. (Maj 2020)

Coronakrisen och EU:s nya återhämtningsfond

När EU:s länder ska enas om finansieringen av kostnader för coronakrisen kan kraven mellan nord och syd verka oförenliga. Lösningen kan vara att ställa krav på hur lånen ska användas men inte på finanspolitiken eller strukturreformer i låntagarländerna. Det menar Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (April 2020)

Europas ekonomi i fritt fall – vad kan EU:s länder göra?

Runtom i världen vidtas nu massiva åtgärder för att motverka de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin. Ett dilemma inom EU är att många insatser kräver undantag från EU:s regelverk, ett annat att många länder har hög offentlig skuldsättning. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (Mars 2020)

Coronapandemin och medlemsstaterna

EPIN (European Policy Institutes Network) är ett nätverk för tankesmedjor och institut som analyserar och diskuterar EU-politiska frågor. Nätverket ger regelbundet ut publikationer som samlar korta bidrag från tankesmedjor och institut runtom i Europa.

EPIN:s senaste publikation handlar om hur pandemin har påverkat EU:s demokratier, The effect of Covid on EU democracies. För bidraget om Sverige står Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap vid Sieps, och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Jakob Lewander har även medverkat i två tidigare publikationer (april och juni 2020) om hur medlemsstaterna har agerat under coronakrisen:

 

EPINapril2021.PNG

Medverkan i press, tv och radio

SR Godmorgon världen: Lånen kan förändra EU:s framtid

EU-kommissionen vill låna miljarder för att ge hjälp åt coronadrabbade medlemsländer. Är detta ett avgörande och oåterkalleligt vägval för unionen? Kanske ett steg mot en federal stat? Samtal med Göran von Sydow från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

SvD: Coronakrisen utmanar gamla EU-tabun

EU-kommissionen har lagt fram ett enormt återhämtningspaket för att hjälpa EU-länderna ur krisen. Men det handlar inte bara om pengar. Coronakrisen öppnar för att spräcka gamla tabun, säger Göran von Sydow, direktör vid Sieps.

SVT: 25 år i EU - så har svenska demokratin påverkats

Sverige har varit medlem i EU i 25 år, vilket har påverkat landet på många sätt. Hela EU befinner sig just nu i en krissituation på grund av coronaviruset och i Sverige fattar regeringen ständigt nya snabba beslut. Frågan är vad detta för med sig för hälsa och ekonomi, men även för demokratin. Riksdagens talman Andreas Norlén och Sieps direktör Göran von Sydow samtalar.

SVT: Är rättsstatsprincipen hotad av covid-19?

I ett panelsamtal om rättsstaten och den pågående pandemin summerar Göran von Sydow, direktör vid Sieps, framväxten av samstämmighet och konflikter kring rättsstatsprincipen inom EU.

Cinco continentes: Sveriges strategi mot pandemin

Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap vid Sieps, kommenterar i spansk radio den svenska strategin mot pandemin och talar bland annat om myndigheternas roll i Sverige, tilliten i samhället och det individuella ansvaret.

EU-magasinet: Coronakrisen och EU-samarbetet

Extraordinära åtgärder kräver att beslut fattas nära medborgarna – samtidigt kan ensidiga insatser gå ut över det europeiska samarbetets fördelar. Göran von Sydow, direktör vid Sieps, kommenterar coronakrisens påverkan på EU-samarbetet.

SVT Agenda: Klarar EU coronakrisen?

Varför gnisslar samarbetet mellan medlemsländerna? Kommer EU att stärkas eller försvagas av krisen? Göran von Sydow, direktör på Sieps, ger sin syn på saken.

Europapodden: Stresstest, hjälppaket och flashmob i krisens vardag

Coronapandemin har blivit ett stresstest utan dess like för EU. Klarar unionen utmaningen? Och när ska hjulen börja rulla igen? EU har visat sig förvånansvärt snabbfotat i krisen. Kommer det att stärka unionen, eller får de nationella intressena övertaget i coronasmittans spår? Göran von Sydow, direktör på Sieps, kommenterar.