EU-kommissionen i halvtid

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit hittills? (Juni 2017)

Seminarium den 14 juni 2017

Den 14 juni arrangerade Sieps ett seminarium för att – ur olika aspekter – diskutera frågan. Medverkade gjorde såväl forskare som personer tidigare verksamma i kommissionen. 

Vid seminariet presenterades följande Sieps-publikationer

Medverkande

  • Michael Leigh, forskare, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Bryssel
  • Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Stockholms universitet
  • Neill Nugent, professor i statsvetenskap, Manchester Metropolitan University
  • Sophia Russack, utredare, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel
  • Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för inre marknaden, Kommerskollegium

Se seminariet från den 14 juni 2017