Brexit och EU:s framtida budget

Seminariet genomfördes den 10 november 2017.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna och diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

Seminariet i korthet

Läs ett referat av seminariet.

Datum
  • 10 november 2017 09:00 - 10:00
Plats
  • Sieps, Torsgatan 11, vån 4, sal Riksmötet.
Talare
  • Professor Iain Begg, London School of Economics and Political Science.
  • Jens Matthiessen, Senior Economic Adviser, European Commission Representation in Sweden
Moderator
  • Jonas Eriksson, utredare, Sieps.
Övrigt
  • Registrering och kaffe från 8:30
  • Språk: Engelska.
  • Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten.
  • Seminariet kommer att filmas.
Dokument