The debate on the future Economic and Monetary Union: Which reforms are conceivable?

Seminariet genomfördes den 26 januari 2018.

Den europeiska statsskuldskrisen 2010 gav ny kraft till euroländernas reformprocess. Exempelvis etablerades EU:s bankunion och den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten stramades upp och utvidgades. Efter flera år av minskad lagstiftningsaktivitet, verkar momentum för reform av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) åtminstone delvis vara tillbaka.

Men vilka reformer är möjliga? Det finns en spänning mellan å ena sidan länder som vill reducera kvarvarande risker i systemet; och länder som å andra sidan anser att en hållbar återhämtning kräver att man i högre grad delar på riskerna.

Vid det här seminariet, som vi ägnar åt den kontinentala EMU-reformdebatten, diskuterar fyra europeiska forskare vilka steg som är möjliga på kort såväl som på lite längre sikt.

Läs ett referat av seminariet.

Datum
  • 26 januari 2018 09:00 - 12:00
Plats
  • Sieps, lokalen Riksmötet, Torsgatan 11, Stockholm
Talare
  • Daniela Schwarzer, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Berlin
  • Christophe Destais, Recherche et expertise sur l'économie mondiale, Paris
  • Erik Jones, Johns Hopkins University, Bologna
  • Adriaan Schout, Clingendael, the Hague
Moderator
  • Jonas Eriksson, utredare, Sieps
Övrigt
  • Registrering och kaffe från 08:30
  • Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten.
  • Seminariet kommer att filmas.
Dokument