Tema: Jämställdhet i EU

Enligt EU:s fördrag ska medlemsstaternas samhällen präglas av jämställdhet och EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. För ett mer jämställt EU har den nuvarande EU-kommissionen också tagit fram en strategi för perioden 2020–2025. På denna temasida hittar du Sieps analyser på temat. (Juni 2021)

Seminarium om jämställdhet i EU-kommissionen

EU-kommissionen har en viktig roll som motor i det europeiska samarbetet, men hur jämställd är kommissionen och hur arbetar den för att uppnå EU:s höga ambitioner om jämställdhet? Vid ett webbinarium den 2 juni 2021 belyste vi läget, hinder och drivkrafter samt utvecklingsmöjligheter med hjälp av följande talare:

  • Miriam Hartlapp, rapportförfattare och professor vid Freie Universität Berlin

  • Agnes Blome, rapportförfattare och professor vid Freie Universität Berlin

  • Rachel Minto, rapportförfattare och lektor vid Cardiff University

  • Lut Mergaert, rapportförfattare och seniorkonsult vid Yellow Window

  • Eva Lindström, ledamot av Europeiska revisionsrätten

  • Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten

  • Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär

Sieps direktör Göran von Sydow modererade webbinariet.

Analyser om jämställdhet i Europeiska kommissionen

Gender mainstreaming in the European Commission

Enligt fördragen ska EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. I den här analysen undersöker forskarna Lut Mergaert och Rachel Minto hur Europeiska kommissionen arbetar med detta och identifierar både brister och exempel på god praxis. En viktig uppgift för kommissionen, menar de, är att förändra sin egen organisation. (2021:8epa)

Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers

Europeiska kommissionen är en institution med stor betydelse för EU:s politik men har först nyligen blivit mer jämställd. I denna analys ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i kommissionens ledning och föreslår åtgärder för en jämnare fördelning i framtiden. (2021:6epa)

Jämställdhet i medlemsstaterna