Ökat stöd för svenskt EU-medlemskap

Allt fler är för ett svenskt EU-medlemskap, allt färre är emot. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen har gjorts i samverkan med Sieps. (Juli 2019)

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2018.

Resultaten visar ett fortsatt ökat stöd för svenskt EU-medlemskap (59 procent) och en minskning av motståndet mot EU-medlemskap (16 procent).

Rapporten redovisar svensk EU-opinion inom olika samhällsgrupper och redogör för hur medborgarna bedömer att EU-medlemskapet påverkar olika samhällsområden.