Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (November 2020)

Här hittar du poddsamtal och publikationer på temat EU och sociala frågor.

Poddsamtal: EU:s förslag om reglering av minimilöner

När kommissionens tidigare ordförande, Jean-Claude Juncker, tog initiativ till EU:s sociala pelare var det många som reagerade mot en skrivelse om att EU skulle verka för adekvata minimilöner i medlemsländerna. Man menade bland annat att EU saknar befogenheter att reglera lönefrågorna. Tre år senare, i oktober 2020, presenterade hans efterträdare Ursula von der Leyen ett förslag på en EU-lagstiftning om miniminivåer.

I detta poddsamtal diskuterar nationalekonomen Per Skedinger, rättsvetaren Erik Sjödin och författaren och journalisten Ylva Nilsson varför kommissionen anser att EU behöver regleringen och vilka utmaningar den innebär för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtalet modereras av Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

 

Lyssna (48 min)

Poddgenre.jpg

Publikationer om EU-reglering av minimilöner

Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Europeiska kommissionen har nyligen tagit initiativ till EU-reglering av minimilöner. Mot överstatlig reglering talar dock såväl forskning som faktiska förhållanden. Det menar nationalekonomen Per Skedinger som pekar på att EU:s roll är viktigare när det gäller jämförelser och erfarenhetsutbyten. (2020:4epa)

Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck

Europeiska kommissionen har på kort tid tagit idén om en minimilön från ord till handling. I Sverige har både arbetsmarknadsparter och politiska aktörer kommit med kritik och uttryckt oro för den svenska kollektivavtalsmodellen. Att EU har svaga befogenheter på området lär dock inte få frågan att försvinna från den politiska dagordningen. Det skriver Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Mer om EU och sociala frågor

25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter

Med det svenska EU-inträdet kom nya typer av arbetskraftsmigration. Utstationering av arbetstagare är den form som har fått störst uppmärksamhet och har även lett till konflikt och lagändringar i Sverige. Idag är spelreglerna tydligare men har svag koppling till den alltmer komplexa lagstiftningen. Det skriver Erik Sjödin och Eskil Wadensjö, som också framhåller behovet av bättre statistik. (2020:8)

The European Pillar of Social Rights meets the Nordic model

I november 2017 antogs EU:s så kallade sociala pelare vid ett toppmöte i Göteborg. Initiativet kan leda till vissa förändringar men har i första hand ett symboliskt värde. Det menar Caroline de la Porte, professor i europeisk och jämförande socialpolitik, i en analys av samspelet mellan den sociala pelaren och den nordiska modellen. (2019:2epa)