Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Maj 2023)

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Här nedan hittar du en analys av den senaste opinionsundersökningen som genomfördes 2022 samt de undersökningar som genomfördes 2017–2021.

Analyserna publiceras året efter den genomförda undersökningen.

Sieps Podcast om svensk Europaopinion

Hopp och utjämning. Så beskriver Jakob Lewander och Markus Johansson, utredare respektive forskare i statsvetenskap på Sieps, läget i svensk EU-opinion just nu. Hopp i meningen att stödet har ökat rejält från föregående år och utjämning i meningen att åsiktsskillnaderna mellan olika samhällsgrupper har blivit mindre.

Svensk EU-opinion: Sieps i samarbete med SOM-institutet

Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen

Under coronapandemin har svenskarnas stöd för EU sjunkit något. Sett i ett längre perspektiv är dock svenskarnas stöd för EU kvar på en stabilt hög nivå. Detta visar den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2020 och som här analyseras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. (2021:10epa)

Politiska skiljelinjer i stödet för EU

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet är starkt, enligt 2021 års SOM-undersökning av svensk EU-opinion. Analysen lyfter fram ideologiska skiljelinjer i svenskarnas åsikter om EU, och visar att skepticismen har flyttat från vänster till höger under den tid Sverige varit medlem i unionen. (2022:12epa)

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Svenska medborgare är fortsatt positiva till EU men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av årets analys av svensk EU-opinion (undersökningen genomfördes hösten 2019), som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Seminarium 9 juni 2021 om svensk EU-opinion

Svenskarna har överlag en positiv inställning till EU och menar att medlemskapet är bra för Sverige. Samtidigt finns en ovilja att ge unionen ökade befogenheter. Det visade SOM-institutets undersökning om svenskarnas åsikter om EU, genomförd 2020 och presenterad i en analys 2021. Analysen presenterades och diskuterades vid ett webbinarium den 9 juni 2021.

Deltog gjorde författarna Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder samt Karin Sjövall-Svanborg, opinionsbildare och skribent hos Dagens Nyheter och Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé. Moderator var Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap vid Sieps.

Tidigare undersökningar

Opinionsundersökningen publicerad 2019 (genomförd hösten 2018) visar ett fortsatt ökat stöd för svenskt EU-medlemskap (59 procent) och en minskning av motståndet mot EU-medlemskap (16 procent). 

Opinionsundersökningen publicerad 2018 (genomförd hösten 2017) visar ökat stöd för EU i Sverige. Av respondenterna är 53 procent i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet, 18 procent i huvudsak mot, medan 29 procent inte har någon bestämd uppfattning.

Seminarier om Europaopinion 2018

Seminarium den 28 maj 2018

Tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerade Sieps ett seminarium om vad svenskar och övriga européer tycker om EU. 

Fokus under seminariet var stödet för EU-medlemskapet i Sverige och i EU samt de viktigaste valfrågorna enligt väljarna.

Mer information om seminariet och panelen

Titta på seminariet i efterhand