Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Juni 2021)

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Här nedan hittar du analyser av de opinionsundersökningar som genomfördes 2020 och 2019 samt de undersökningar som genomfördes 2018 och 2017.

Längre ner hittar du även tidigare seminarier på temat Europaopinion.

Svensk EU-opinion: Sieps i samarbete med SOM-institutet

Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen

Under coronapandemin har svenskarnas stöd för EU sjunkit något. Sett i ett längre perspektiv är dock svenskarnas stöd för EU kvar på en stabilt hög nivå. Detta visar den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2020 och som här analyseras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. (2021:10epa)

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Svenska medborgare är fortsatt positiva till EU men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av årets analys av svensk EU-opinion (undersökningen genomfördes hösten 2019), som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Opinionsundersökningen publicerad 2019 (genomförd hösten 2018) visar ett fortsatt ökat stöd för svenskt EU-medlemskap (59 procent) och en minskning av motståndet mot EU-medlemskap (16 procent). 

Opinionsundersökningen publicerad 2018 (genomförd hösten 2017) visar ökat stöd för EU i Sverige. Av respondenterna är 53 procent i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet, 18 procent i huvudsak mot, medan 29 procent inte har någon bestämd uppfattning.

Seminarier om Europaopinion 2018

Seminarium den 28 maj 2018

Tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerade Sieps ett seminarium om vad svenskar och övriga européer tycker om EU. 

Fokus under seminariet var stödet för EU-medlemskapet i Sverige och i EU samt de viktigaste valfrågorna enligt väljarna.

Mer information om seminariet och panelen

Titta på seminariet i efterhand