Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Juni 2020)

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Här nedan hittar du analyser av de opinionsundersökningar som genomfördes 2017, 2018 och 2019.

Längre ner hittar du även seminarier på temat Europaopinion.

Svensk EU-opinion: Sieps i samarbete med SOM-institutet

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Svenska medborgare är fortsatt positiva till EU men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av årets analys av svensk EU-opinion (undersökningen genomfördes hösten 2019), som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Opinionsundersökningen publicerad 2019 (genomförd hösten 2018) visar ett fortsatt ökat stöd för svenskt EU-medlemskap (59 procent) och en minskning av motståndet mot EU-medlemskap (16 procent). 

Opinionsundersökningen publicerad 2018 (genomförd hösten 2017) visar ökat stöd för EU i Sverige. Av respondenterna är 53 procent i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet, 18 procent i huvudsak mot, medan 29 procent inte har någon bestämd uppfattning.

SOM 2019.PNGSOM 2018.PNG

Seminarier om Europaopinion 2018

Seminarium den 28 maj 2018

Tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerade Sieps ett seminarium om vad svenskar och övriga européer tycker om EU. 

Fokus under seminariet var stödet för EU-medlemskapet i Sverige och i EU samt de viktigaste valfrågorna enligt väljarna.

Mer information om seminariet och panelen

Titta på seminariet i efterhand