Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet

Författare: Ratcovich Martin

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs? Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet, redogör för vad som gäller enligt folkrätten och EU-rätten. (2016:6epa)

Vilket regel­verk styr exempel­vis EU-samordnade insatser som Operation Triton och Operation Sophia? I den här analysen redogör Martin Ratcovich för vad folkrätten och EU-rätten har att säga när det gäller flykting­strömmarna över havet.

Fokus för analysen är den internationella havs­rättens regler om ingripande mot fartyg och sjö­räddning.

Publikationen är på svenska.