Success Factors in EU Agricultural Negotiations

Författare: Elgström Ole, Rosén Sundström Malena

Sverige beskrivs ibland som mindre framgångsrikt än Danmark och Finland i EU:s jordbruksförhandlingar. Samtidigt har studier visat att Sverige i allmänhet anses vara en attraktiv förhandlingspartner i EU.

Författarna till den här rapporten jämför de nordiska staternas respektive framgångar i den senaste förhandlingen om den gemensamma jordbrukspolitiken (2011-13) och drar utifrån detta ett antal slutsatser.

Exempelvis menar de att det är viktigt att vårda relationerna med nyckelpersoner; att prioritera för att kunna fokusera på aspekter av särskilt intresse; samt att vara pragmatisk. Medan Finland får höga betyg i termer av att vara "realistiskt", "flexibelt" och "pragmatiskt" – och Danmark prioriterar att föra hem en större del av den gemensamma kakan – har Sverige en mer ideologisk syn på förhandlingarna och håller därför fast vid sina principer alltför länge.

Rapporten är på engelska, med en sammanfattning på svenska. Publikationen är en del av Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.