Legitimitet för skatter på EU-nivå

Författare: Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. Enligt nationalekonomen Katarina Nordblom kan viss EU-samordning av skatter idag uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas. (2019:1epa)

Inom EU samordnas skatteregler för att stimulera rörligheten och förhindra skatteflykt. Nu pågår även en diskussion om huruvida EU bör få större befogenheter på skatteområdet.

I den här analysen visar nationalekonomen Katarina Nordblom att legitimiteten för EU:s samordning av skatter ökar när den anses skapa större rättvisa och effektivitet. Men för att en eventuell beskattningsrätt för EU ska kunna få legitimitet krävs mer. En grundförutsättning är att EU:s medborgare har stort förtroende för unionssamarbetet.

Författarens slutsats är att skatter på EU-nivå skulle ha svårt att erhålla legitimitet, eftersom de ofta uppfattas som inskränkningar i nationernas självbestämmande. Samtidigt har den ökade rörligheten ändrat förutsättningarna och dagens beslutsfattare kan inte ta legitimiteten för given.

Analysen är den första i en serie publikationer om hur EU påverkar svensk skattepolitik.