Din sökning gav:

19 träffar

The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out?

Januari 2011 • Wostner Peter, Tarschys Daniel, Molle Willem, Lejour Arjan, Heinemann Friedrich, Collignon Stefan

Rapport

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI. Det skriver författarna till denna antologi. (2011:3)

Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi

Januari 2011 • Tarschys Daniel, Scharpf Fritz W., Hettne Jörgen, Bertola Giuseppe

Rapport

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I en antologi fördjupas innebörden av begreppet Sociala Europa. (2011:2op)

How Small are the Regional Gaps? How Small is the Impact of Cohesion Policy? A Commentary on the Fifth Report on Cohesion Policy

Januari 2011 • Tarschys Daniel

Analys

EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport innehåller en mängd nya data som beskriver sociala, ekonomiska och territoriella trender i Europa. Den utgör därmed en utmärkt grund för att diskutera den framtida sammanhållningspolitiken, men de frågor kommissionen ställer i sin konsultation är dessvärre alltför begränsade.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare