Din sökning gav:

23 träffar

The Future of the Schengen System

Januari 2013 • Peers Steve

Rapport

Schengensamarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Det skriver författaren till denna rapport, professor Steve Peers. (2013:6)

Evaluating the Prospects for Enhanced Solidarity in the Common European Asylum System

Januari 2012 • Thielemann Eiko , Armstrong Carolyn

Analys

Fördelningen av asylsökande mellan EU:s medlemsstater är mycket ojämn. Mot den bakgrunden publicerade Europeiska kommissionen i december 2011 ett meddelande om ” ökad solidaritet inom EU på asylområdet”, med den uttalade målsättningen att skapa en ”EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende”.

Migration as Foreign Policy?

Januari 2009 • Geddes Andrew

Rapport

Efter hand som EU: s migrations- och asylpolitik har utvecklats har dess yttre dimension och följderna av denna blivit allt mer avgörande för tredje land. Vidare har den ”externa” dimensionen av EU:s åtgärder på migrations- och asylområdet lett till otydligheter i gränsdragningen mellan inrikes- och utrikespolitik.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare