Din sökning gav:

25 träffar

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Augusti 2016 • Thorburn Stern Rebecca

Analys

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara. Rebecca Thorburn Stern är docent i internationell rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. (2016:10epa)

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Juni 2016 • Fernández-Huertas Moraga Jesús , Rapoport Hillel

Rapport

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna, ekonomerna Jesús Fernández-Huertas Moraga och Hillel Rapoport, under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot. (2016:7)

The Future of the Schengen System

Januari 2013 • Peers Steve

Rapport

Schengensamarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Det skriver författaren till denna rapport, professor Steve Peers. (2013:6)

Evaluating the Prospects for Enhanced Solidarity in the Common European Asylum System

Januari 2012 • Thielemann Eiko , Armstrong Carolyn

Analys

Fördelningen av asylsökande mellan EU:s medlemsstater är mycket ojämn. Mot den bakgrunden publicerade Europeiska kommissionen i december 2011 ett meddelande om ” ökad solidaritet inom EU på asylområdet”, med den uttalade målsättningen att skapa en ”EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende”.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare